.     .Вівторок, 13.04.2021, 09:04:54Ви увійшли як  Гість | Група "Гості" .....                                                                                          .  
Сайт вчителя математики Назарова О.В
Головна | Класному керівнику | Мій профіль | Вихід | RSS
Block title
.
Категорії розділу
Новини сайту [21]
Останні новини
Головна сторінка [2]
Головна сторінка
Карта сайта [2]
http://alexnaz58.ucoz.ua/sitemap.xml
Цитата

Математика — це ще й мова, і як усяка мова — це форма мислення

Block title
Block title
Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води — моя Україна. В.Сосюра
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 23
Block title
Block title
Школа — велика дитяча країна,
В ній відкривається білий наш світ.
Тут пізнає себе кожна дитина,
І відправляється звідси в політ.
Знань надається тут першооснова,
Жити, дружити учились ми в ній.
Школу скінчили та линемо знову
В дзвінкоголосий і радісний рій.
В школі так щиро сміятися вміли,
Рішення легко приймалися в нас.
Впевнено всі ми до мрії летіли…
А повернутись не сила й не час…
Аватары
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Block title
 
Block title
Block title
Block title
Сайт для підтримки вчителів інформатики
Block title
Телефони гарячої лінії

(057-41) 5-23-18

Опис  виховної  системи класу  Завантажити

Розвиток згуртованого класного колективу

Компоненти структури

 

Орієнтаційно - цільовий компонент (стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання;  етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу)

 

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Роз’яснення цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів.

Щоб чітко визначити, які стоять завдання переді мною, щоб успішно досягнути поставленої мети.

Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою, в усякому разі на початкових стадіях. Їй має даватися освіта, яка сприяла б її загальному культурному розвиткові і завдяки якій вона могла б на основі рівності можливостей розвинути свої здібності і особисте мислення, а також усвідомлення моральної і соціальної відповідальності, і стати корисним членом суспільства.

(Декларація прав дитини )

…знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання; користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; давати правильність певного судження та власної думки; виконувати творчі завдання. ( Програма загальноосвітньої школи )

...формування особистості, учня ( вихованця ), розвиток його здібностей і обдаровань... (ст. 5 Закон України про загальну середню освіту )

Загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісної нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитись, критично мислити, користуватися комп'ютером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і навички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

...є орієнтація на розвиток творчості - творчої активності, творчого мислення, здібностей до діяльності в нових умовах ( Концепція загальної середньої освіти)

...уміння знаходити нові ідеї та аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи ... ( Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності)

Один із пріоритетних напрямків розвитку освіти є: формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості.( Національна доктрина розвитку освіти )

Проаналізувавши основні положення державних документів про освіту я  поставила перед собою ряд завдань, які прагну успішно виконувати :

1) виховання  громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

2) виховання міцних переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися у суспільстві;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4)    встановлення доброзичливих, позитивних взаємовідносин між учнями різних національностей, відпрацювання навичок поведінки, які базуються на розумінні, терпимості, компромісі, самоповазі та повазі до оточуючих;

5)    формування комплексу таких особистісних якостей і рис характеру, як патріотична свідомість, відповідальність і мужність, готовність працювати на благо Батьківщини, захищати та зміцнювати її міжнародний авторитет; повага до культури, звичаїв і традицій  національних спільнот в Україні, висока культура міжнаціонального спілкування;

6)    формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток учнівського самоврядування, яке має діяти на основі демократичних цінностей;

7)    активне залучення батьків до загального виховного процесу, використання їх творчих можливостей в позакласній роботі.

Я вважаю, що класний керівник має бути  професіоналом. Він повинен уміти ставити себе поряд з дитиною в діяльності, а не напроти неї. Саме він повинен допомогти дитині зрозуміти себе і повірити в свої сили, створювати ситуації успіху.

Вчитель  повинен  бути  і  наставником, і  помічником, і  захисником, і  другом, який допоможе  дитині  набути не  тільки  знання  про  навколишній  світ, оволодіти  уміннями  і  навичками, а  й  допоможе  адаптуватися  в  цьому  світі, розкрити  і  проявити  свої  здібності, відчути  себе  самостійною, творчою  особистістю, яка  здатна  змінити  світ.

Виховна система класу і школи нероздільні і взаємодоповнюючі, тому в нашому НВК вони мають три спільні компоненти в своїй основі це  - організація роботи учнівського самоврядування, вибір та реалізація колективних творчих справ, родинно-педагогічна підтримка.                           

Зараз мої учні навчаються в 7 класі, тому виникла потреба у створенні власної програми виховної роботи класного колективу, програми, яка орієнтувалася на кожного учня мого класу, враховувала індивідуальні та вікові особливості кожного, давала можливості для реалізації здібностей і талантів  всіх учнів класу. 

гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент

(досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті  педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник)

 

Головна мета кожної людини – максимально реалізувати свої здібності й вміння, іншими словами -  знайти себе та своє місце в житті. Цій проблемі приділяли багато уваги видатні психологи та педагоги минулого: Песталоцці, Я. А. Каменський, Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Р. Декарт, А. Ващенко, Б. Грінченко, В. Сухомлинський, А. Макаренко.

Провідна ідея мого досвіду – це розвиток індивідуальних здібностей, з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей, забезпечення комфортних і безпечних умов для розвитку особистості, реалізація його природних потенцій, соціалізація учнів.

            Протягом трьох  років я веду виховну роботу, яка поєднала у собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але дуже важливу галузь – своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам.             

Велику роль у розвитку особистості відіграє  створення такої  моделі виховної системи класу, коли кожний учасник навчально – виховного процесу має можливість реалізувати свої здібності і таланти.

При моделюванні виховної системи в класі я спиралася на загальні ознаки трактування поняття  «виховання»  (Виховання – цілеспрямована дія на вихованця, що носить соціальну спрямованість; створення умов для засвоєння дитиною певних норм стосунків; освоєння людиною комплексу соціальних норм) і на добре вже відому гуманістичну виховну систему – систему В. А. Караковського.

організаційно-педагогічний компонент

(педагогічні умови ефективності виховного процесу)

 

Організація виховного процесу в класі  базується на наступних принципах:

        Вивчення вікових і індивідуальних особливостей учнів, міжособистісних відносин.

        Орієнтація на рівень розвитку, соціальний досвід і потреби окремого учня, індивідуальне стимулювання.

        Створення ситуації успіху.

        Індивідуальна і колективна робота по залученню учнів в діяльність.

        Створення середовища, що формує терпимість до чужої думки.

        Виховування поваги до прав інших людей, людської гідності.

        Розвиток в кожній дитині самостійності, ініціативності, відповідальності, творчості.

практично-діяльнісний компонент

(стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника)

Виховання дитини розпочинається зі створення для неї виховного середовища, що цілеспрямовано й позитивно впливає на процес розвитку особистості., його індивідуальних здібностей і талантів

      5 клас – це зародок майбутніх досягнень колективу.    Розпочали ми свою роботу із колективних  творчих справ, що сприяли розвитку колективістських, демократичних основ життя, самостійності та ініціативи дітей, згуртуванню колективу. І головним правилом для мене було: більше самостійності – адже, виконуючи роботу за дітей, ми позбавляємо їх можливості пізнавати життя на власному досвіді. А також прийняття дитини як особистості, визнання її індивідуальної своєрідності, її права на виявлення свого «Я» на тому рівні розвитку, якого вона досягла у своєму житті.

В 6-му  класі   я разом з учнями створювала  умови для інтенсивного ово­лодіння   організаторськими уміннями та навичками, залучала всіх учнів до підготовки та проведення зборів класу, виконання їх рішень.

В  7-му  класі  я   надаю консультативну допомогу учням, які самостійно організовують  і проводять класні збори.

Через діюче самоврядування учні мають можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи. Залучаючи дітей до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся сприяти розвитку в них громадської активності, привчати їх до дотримання шкільного режиму, єдності педагогічних вимог до учнів з боку вчителів  та батьків, спрямовую свої зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися до праці, берегти природу, охороняти її багатства, турбуватися про збереження історичних пам'яток та інших культурних цінностей, зразково поводитися, допомагати людям.

Наступна складова класної  виховної системи - вибір та реалізація колективних творчих справ.

В рамках класу вибір та проведення КТС вимагає клопіткої попередньої праці вчителя. Учні не зможуть визначитись, залишаться пасивними, якщо не володітимуть інформацією. Тому класний керівник ненав'язливо пропонує, розказує, що цікавого бачив сам, де брав участь, які справи є вдалими в інших класах, школах. Для правильної орієнтації необхідно знати своїх вихованців, їх психологічні особливості, рівень комунікативності, ставлення одне до одного та ін. Учні приймають активну участь в заходах, змаганнях конкурсах, чемпіонатах  та акціях.

На мою думку, жодна анкета не дає стільки інформації про учнів, як спостереження та спілкування з ними в позашкільній сфері. Хочете пізнати своїх вихованців - проводьте більше вільного часу з ними, сходіть із ними в похід, хай відчують труднощі туристичного життя. Нехай просто посидять, помріють біля вечірнього багаття, послухають звуки осіннього чи весняного вечора, пофантазують. Перебуваючи з дітьми за межами школи, можна відкрити безліч секретів їх поведінки. До того ж тут вони стануть справжніми природолюбами, цінителями краси, тут зміцниться їх дружба. Саме тому зі своїм класом я намагаюся відвідувати якомога більше місць. Ми побували у Пархомівському історико–художньому та Валківському краєзнавчому музеях, відвідали музей гончарства в Опішні, де взяли майстер-клас у місцевих майстрів гончарної справи,  милувалися красою Краснокутського дендропарку та чудовим витвором природи  «Співочими терасами» Краснокутщини,  також побували на  хлібокомбінаті «Кулінічі» і  у місцевому Новоіванівському цукрозаводі та із задоволенням відпочивали у центрі розваг «Французький бульвар» м. Харків. Все це сприяло згуртованості класного колективу, встановленню в класі доброзичливих, щирих стосунків, виробленню свідомого ставлення до навчання і виховання.

Учні класу виявляють свідоме ставлення до навчання, з більшості предметів мають бали достатнього і високого рівня. Щоб підтримати бажання вчитися залучаю учнів  класу до участі в предметних олімпіадах, всі учні є активними учасниками інтерактивних конкурсів «Соняшник», «Кришталева сова» «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Лелека», «Патріот», «Грінвіч». А спільна діяльність згуртовує, зближує, допомагає долати нові рубежі.

діагностико-результативний компонент

(очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування  системи)

Організаційно забезпечуючи виховну діяльність, я прагну, щоб формування суспільної свідомості, громадянської позиції, духовності та культури здійснювалось у відповідності з потребами гуманізації, демократизації суспільного життя, інтересами суверенної України та світової співдружності народів.

Сьогодні у стінах НВК формується світоглядна позиція та ціннісні орієнтації майбутніх громадян України, учням надаються широкі можливості для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створено умови  для  вільного і гармонійного розвитку та індивідуального самовдосконалення. Виховна робота в  у цілому спрямована на виховання нового покоління українців і створення умов для повного виявлення і утвердження національної самосвідомості через творчу активну особисту ініціативу.

І як результат проведеної роботи маємо певні здобутки:

-      за результатами загальношкільного конкурсу учні класу  вибороли  звання «Кращий клас»;

-      учні класу мають високий і достатній рівень навчальних досягнень;

-      учні класу, за результатами моніторингу рівня вихованості, мають високий рівень;

-      учні класу беруть участь в районних олімпіадах, обласних Інтернет олімпіадах;

-      в інтерактивних конкурсах майже всі учні показують відмінний результат.

-      всі учні класу відвідують гуртки за інтересами та спортивні секції.

 

Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є)

 

 

 

...
Вхід на сайт
Портал навчання
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Block title
baner2
Архів записів
Block title
Лічильник
відвідувачів счетчик посещений
Калькулятор
...
мир
Block title
Портал для учителей
Block title
Погода
Четвер 26.11.15, вечір
+1°

волог.: 75%

тиск: 753 мм

вітер: 3 м/с,

+1°

волог.: 76%

тиск: 752 мм

вітер: 3 м/с,

+1°

волог.: 76%

тиск: 745 мм

вітер: 3 м/с,

+1°

волог.: 77%

тиск: 749 мм

вітер: 3 м/с,

Block title
Block title